Newyddion

Medi 4, 2015

Cynlluniau ar gyfer cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan i wella gwasanaethau ac arbed arian

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan er mwyn i bobl gael defnyddio gwasanaethau llyfrgell ym mhob rhan o’r wlad a sicrhau arbedion o 70% i awdurdodau lleol ar eu gwariant. Gydag un cerdyn llyfrgell, bydd pobl yn gallu cael benthyg llyfr o un llyfrgell unrhyw le yn y […]

Darllen Mwy

Medi 3, 2015

Llyfrgell Blaenafon yn ail-agor mewn cartref newydd

Mae llyfrgell Blaenafon wedi agor yn ei chartref newydd yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon. Yr oriau agor fydd 10am – 5pm, Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, gyda mynediad hunan-wasanaeth i ddewis yn gyflym a llyfrau hanes lleol ar ddydd Sul. Bydd cwsmeriaid hefyd yn medru defnyddio nifer o wasanaethau’r cyngor, gan gynnwys y ganolfan […]

Darllen Mwy

Medi 2, 2015

Llyfrgell Symudol Pen-y-bont – Ydych chi’n ymwybodol o’r holl bethau y mae eich llyfrgell symudol yn eu cynnig?

Yn ogystal â bod yn lle i ddewis llyfr newydd grêt, erbyn hyn fe all pobl leol fanteisio ar wasanaeth Llyfrgell Symudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont i gael cyngor am ddefnyddio cyfrifiadur a chwblhau pethau ar lein. Gyda chyfarpar digidol newydd, fe all pobl ddefnyddio’r rhyngrwyd ar y Llyfrgelloedd Symudol i ateb unrhyw ymholiadau sydd […]

Darllen Mwy

Awst 11, 2015

Chwilio am rywbeth AM DDIM i’r plant ei wneud yr haf yma?

Mae llyfrgelloedd yn cynnal Sialens Ddarllen yr Haf – ac mae dros 23,000 o blant yng Nghymru eisoes wedi cofrestru! Ewch draw i’ch llyfrgell, benthyciwch lyfrau a chasglwch sticeri, gwobrau ac os ewch chi 3 gwaith a darllen o leiaf chwe llyfr fe fydd eich plentyn yn derbyn tystysgrif a medal. Mae The Reading Agency […]

Darllen Mwy

Awst 10, 2015

Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd!

Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd! Mae Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd ymlaen rhwng 5 a 11 Awst.  Beth am ddathlu trwy fynd ati i arddio a phlannu planhigion?  Mae yna ddigonedd o lyfrau yn y llyfrgell i’ch ysbrydoli, o lyfrau am sut i dyfu llysiau rhyfedd a thrawiadol i sut i wneud eich gardd/rhandir mor lliwgar ac mor atyniadol â […]

Darllen Mwy

Awst 4, 2015

Llyfrgell Coedpoeth!

Cafwyd prynhawn hwyliog o grefftau ar thema glan y môr yn Llyfrgell Coedpoeth ar ddydd Mawrth 4ydd Awst. Daeth llawer o blant lleol draw a chymryd rhan!

Darllen Mwy

Gorffennaf 22, 2015

Dros 500 o geisiadau yn dod i law yng nghystadleuaeth Storïau Rygbi

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc i ddathlu rygbi yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Cwpan Rygbi’r Byd sydd ar y ffordd. Fe gaeodd y gystadleuaeth ddydd Llun a chafwyd dros 500 o geisiadau oddi wrth blant a phobl ifanc rhwng 7 ac […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 10, 2015

Allwch chi a’ch plant helpu i dorri record yr Haf yma?

Mae llyfrgelloedd ledled Cymru yn paratoi i annog darllenwyr ifanc i archwilio rhai o’r gorchestion anhygoel mewn bywyd go iawn a phob record byd sy’n ymddangos yn Llyfrau’r Guinness World Records fel rhan o Sialens Ddarllen yr Haf eleni. Wrth lansio’r sialens yn Llyfrgell Cefn Mawr yn Wrecsam heddiw, dywedodd Ken Skates, AC, Dirprwy Weinidog […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 2, 2015

Oes gennych chi stori grêt am rygbi yr hoffech ei rhannu?

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc i ddathlu rygbi yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Cwpan Rygbi’r Byd sydd ar y ffordd. Wrth lansio’r gystadleuaeth heddiw (dydd Llun 27 Ebrill) yn Stadiwm y Mileniwm, ochr yn ochr â phrif weithredwr Undeb Rygbi Cymru […]

Darllen Mwy
Cookie Settings