Tachwedd 26, 2021

Daniel Morden

Ganwyd Daniel Morden yng Nghwmbrân, De Cymru, ac mae’n storïwr yn y traddodiad llafar ac yn awdur plant. Mae’n ail-adrodd straeon traddodiadol o wahanol ddiwylliannau, yn enwedig y Celtiaid a’r hen Roeg. Mae wedi perfformio ledled y byd, mewn ysgolion a theatrau, mewn gwyliau ac ar y radio. Mae ei lyfrau cyhoeddedig yn cynnwys casgliadau o straeon […]

Darllen Mwy

Francesca Reece

Magwyd Francesca Reece yn Rhuthun ac yn blentyn roedd yn aelod o Sgwad Sgwennu Sir Ddinbych. Wedi treulio ei hugeiniau ym Mharis, mae bellach yn byw yn Llundain. Enillodd wobr Desperate Literature yn 2019 am ei stori fer So Long Sarajevo/They Miss You So Badly. Ar gyfer y cyfweliad Estyn Allan yma, fe ddychwelodd i […]

Darllen Mwy

Tachwedd 17, 2021

Luned Aaron

Mwynhewch y casgliad yma o ddarlleniadau a gweithgareddau gyda’r artist ac awdur Luned Aaron, wedi eu paratoi fel rhan o’r prosiect Estyn Allan. Mae Luned yn cyflwyno rhai o’i chyfrolau cyhoeddedig i blant: ABC Byd Natur (2016) 123 Byd Natur (2018) Tymhorau Byd Natur (2019) Lliwiau Byd Natur (2020) Mae’r Cyfan i Ti (2021) Mae […]

Darllen Mwy

Tachwedd 9, 2021

Claire Fayers

Cafodd yr awdur plant Claire Fayers ei magu yng Nghasnewydd, Gwent, ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Yn 2019, dyfarnwyd bwrsariaeth Llenyddiaeth Cymru iddi i ddatblygu nofel, sef Storm Hound. Yn 2020, enillodd Wobr Tir na n-Og gyda Storm Hound, sy’n adrodd hanes Storm o Odin, ‘the youngest stormhound of the Wild Hunt that […]

Darllen Mwy

Sophie Anderson

Ganwyd yr awdures Sophie Anderson yn Abertawe, ac mae bellach yn byw yn Ardal y Llynnoedd. Mae ei gwaith ysgrifennu’n cael ei ysbrydoli gan straeon gwerin, yn enwedig yr atgofion am ei mamgu o Brwssia yn adrodd iddi yn Slafic pan oedd hi’n ifanc. Mae ei llyfrau wedi’u cyfieithu i dros ugain o ieithoedd. Fel […]

Darllen Mwy

Nicola Davies

Mae Nicola Davies yn awdur arobryn, ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau i blant yn cynnwys The Promise, Tiny, A First Book of Nature a King of the Sky. Graddiodd Nicola mewn Sŵoleg o Goleg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt, ac astudiodd gwyddau, ystlumod a morfilod cyn dod yn gyflwynydd ar gyfer The Really Wild Show […]

Darllen Mwy

Tachwedd 8, 2021

Eloise Williams

Dyma Estyn Allan mewn sgwrs gyda Eloise Williams. Ma’r awdur poblogaidd wedi cyhoeddi pedwar llyfr ar gyfer pobl ifanc gyda Firefly Press – Elen’s Island, Gaslight, Seaglass a Wilde. Eloise Williams oedd awdur cyntaf Children’s Laureate Wales 2019-2021, menter sy’n cael ei rhedeg gan Llenyddiaeth Cymru.  Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu […]

Darllen Mwy

Iolo Williams

Dyma’r naturiaethwr, awdur a chyflwynydd teledu ysbrydoledig, Iolo Williams, yn cyflwyno Sialens Ddarllen yr Haf, ac yn siarad am ei gariad at lyfrau a llyfrgelloedd, a’r rôl bwysig sydd gan bob un ohonom i chwarae ym maes cadwraeth natur. Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 27, 2021

Rhian Cadwaladr

Dyma gyfres o fideos Estyn Allan sy’n cynnwys yr awdur a’r actores, Rhian Cadwaladr. Addawodd Rhian iddi ei hun pan oedd yn ei harddegau y byddai’n sgwennu nofel rhyw ddydd. Er iddi ysgrifennu sgriptiau a sioeau i blant yn y cyfamser, roedd hi’n hanner cant cyn ysgrifennu ei nofel gyntaf Fi sy’n Cael y Ci. […]

Darllen Mwy
Cookie Settings