Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Gorffennaf 27, 2021

Estyn Allan Mewn Sgwrs gyda Rhian Cadwaladr

Dyma gyfres o fideos Estyn Allan sy’n cynnwys yr awdur a’r actores, Rhian Cadwaladr. Addawodd Rhian iddi ei hun pan oedd yn ei harddegau y byddai’n sgwennu nofel rhyw ddydd. Er iddi ysgrifennu sgriptiau a sioeau i blant yn y cyfamser, roedd hi’n hanner cant cyn ysgrifennu ei nofel gyntaf Fi sy’n Cael y Ci. […]

Darllen Mwy