Newyddion

Ionawr 18, 2016

Hoffech chi arbed £1000 eleni?

Fe allech chi arbed cannoedd o bunnau’r flwyddyn drwy ymaelodi â’ch llyfrgell a manteisio ar y gwasanaethau anhygoel sydd ar gael am ddim! Mae’r bobl isod i gyd yn ddefnyddwyr rheolaidd ar lyfrgelloedd ledled De Cymru ac maen nhw’n awyddus i rannu eu profiadau ac annog mwy o bobl i ymuno â’r llyfrgell: Mary Neck […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 24, 2015

Oriau Agor y Nadolig yn Eich Llyfrgell Chi

I gael gwybod pryd y bydd eich llyfrgell ar agor (neu ar gau) dros gyfnod y Nadolig, cliciwch ar Dod o hyd i’ch Llyfrgell a dilyn y dolenni i’ch gwasanaeth llyfrgell lleol. Cofiwch roi gwybod i ni beth rydych yn ei ddarllen dros y Nadolig a dewch yn ôl yma i gael manylion y digwyddiadau […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 17, 2015

Ydych chi wedi cynllunio’r hyn y byddwch yn ei wylio ar y teledu dros y Nadolig?

O’r Radio Times a TV Times i Heat a Grazia, mae gwasanaeth e-gronau Llyfrgelloedd Cymru yn cynnig rhywbeth i bawb, ac erbyn hyn mae’r gwasanaeth hyd yn oed yn well! Fyddwch chi’n gwario mwy nag y dylech chi ar gylchgronau? Beth am gael cip ar ein casgliad o dros 200 o’r prif gylchgronau gan gynnwys […]

Darllen Mwy

Mehefin 15, 2015

Ymunwch â miloedd o ddysgwyr mewn cannoedd o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd ledled Cymru yr wythnos hon

Wythnos Addysg Oedolion 13 – 29 Mehefin 2015 yw’r ?yl addysgol flynyddol fwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae’n ysbrydoli miloedd o bobl bob blwyddyn i ddarganfod sut gall addysg newid eu bywydau. Ar hyd a lled Cymru bydd cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal a thua 20,000 o bobl yn mynychu digwyddiad a […]

Darllen Mwy

Ebrill 16, 2015

Menter siopa ar-lein newydd a lansiwyd gan Y Llinell Fusnes o Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam

Lansiwyd Wrecsam Rhithwir yn swyddogol Ddydd Llun y Pasg (6 Ebrill) sef cyrchfan siopa ar-lein Wrecsam: www.virtual-Wrecsam.co.uk Dechreuodd Llinellfusnes, sef gwasanaeth yn Llyfrgell Wrecsam weithio ar y cysyniad Wrecsam Rhithwir yn 2014, gyda’r bwriad o greu cynllun newydd a chyfleus i brynu’n lleol, er mwyn galluogi trigolion ynghyd â phobl sy’n byw y tu hwnt […]

Darllen Mwy

Clasuron Cymreig

Beth yw clasur ? Oes gennych hoff lyfr yr ydych yn ystyried yn glasur? Os oes, mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr ar draws Cymru enwebu eu clasuron ar gyfer rhestr a fydd yn cael ei ddosbarthu i lyfrgelloedd , siopau llyfrau a cholegau i annog eraill eu darllen a’u mwynhau. Trefnir […]

Darllen Mwy

Ebrill 2, 2015

Gweithgareddau ffantastig y Pasg mewn Llyfrgelloedd ledled Cymru!

Mae yna bethau arbennig iawn yn digwydd mewn llyfrgelloedd ledled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg. Dyma restr o rai o’r digwyddiadau ffantastig, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gael mwy o wybodaeth:   Rhondda Cynon Taf – Ystafell E-Teens yn Llyfrgell Treorci, 11+ mlwydd oed Dydd Llun 6 Ebrill:             Skate 3 Tournament (11am – 12 hanner […]

Darllen Mwy

Chwefror 6, 2015

Dirprwy Weinidog yn ymrwymo i wasanaethau llyfrgell o safon

Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi mynegi ei ymrwymiad i barhau i ddarparu gwasanaethau cymunedol o safon i ddefnyddwyr llyfrgelloedd, er gwaetha’r amodau economaidd heriol presennol. Roedd y Dirprwy Weinidog yn siarad cyn i’r Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd gael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Chwefror. Dywedodd fod Cymru ar flaen y […]

Darllen Mwy

Ionawr 13, 2015

Lansio Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion

Partneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Gr?p Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion i ddiogelu gwasanaethau llyfrgell yn ardal Uwch Aled. Bydd allweddi llyfrgell y pentref yn cael eu cyflwyno i Gr?p Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion heddiw [12/12/14], sy’n dynodi lansiad swyddogol ail lyfrgell gymunedol y Fwrdeistref Sirol. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn parhau […]

Darllen Mwy
Cookie Settings