Newyddion

Gorffennaf 19, 2023

Cymryd Rhan a Chael Hwyl gyda Sialens Ddarllen yr Haf 2023: Ar eich Marciau, Darllenwch!

  Sialens Ddarllen yr Haf yw rhaglen ddarllen er pleser fwyaf y DU i blant, a gyflwynir gan The Reading Agency mewn partneriaeth â llyfrgelloedd. Mae’r Sialens yn annog plant 4-11 oed i ddal ati i ddarllen yn ystod gwyliau’r haf. Mae’r plant sy’n cymryd rhan yn gosod targedau darllen ac yn gallu darllen unrhyw […]

Darllen Mwy

Mehefin 20, 2023

Tyfu gyda’n Gilydd – Creu dyddiau da yn eich llyfrgell leol

  Mae Llyfrgelloedd Cymru’n lansio ymgyrch i hyrwyddo’r holl wahanol ffyrdd y gall eich llyfrgell leol gefnogi datblygiad cynnar plentyn, a chynnig cyfle i rieni newydd a gofalwyr fynd allan o’r tŷ i gwrdd â phobl newydd. Mae llyfrgelloedd yn croesawu plant pan nad ydynt ond ychydig fisoedd oed, ac maent wrthi’n helpu rhieni a […]

Darllen Mwy

Mai 10, 2023

Llywodraeth Cymru yn Buddsoddi £1.7m i Drawsnewid Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru

  Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi y bydd rhai o hoff amgueddfeydd a llyfrgelloedd Cymru yn cael eu trawsnewid ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyfarnu swm o £1.7 miliwn. Nod y Rhaglen Gyfalaf Trawsnewid Diwylliannol yw galluogi llyfrgelloedd cyhoeddus, amgueddfeydd lleol a gwasanaethau archifau i drawsnewid y ffordd […]

Darllen Mwy

Ebrill 3, 2023

Llyfrgell Pencoed yn Ailagor yn Swyddogol

  Mae Llyfrgell Pencoed wedi ailagor yn swyddogol ar ei phenblwydd yn 50oed!  Yn ystod ei chyfnod byr ar gau, mae’r llyfrgell wedi’i thrawsnewid yn llwyr i fod yn ofod llachar, croesawgar i’r gymuned gyfan ei ddefnyddio a’i fwynhau.     Diolch i gyllid gan Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru, mae’r dodrefn wedi’i ddiweddaru […]

Darllen Mwy

Mawrth 28, 2023

Cyfnod newydd i Lyfrgell Castell-nedd

  Mae Llyfrgell Castell-nedd wedi’I leoli mewn safle awdurdodol yng nghanol Castell Nedd, yn edrych dros Erddi Fictoria’r dref, am yn agos i 120 o flynyddoedd. Wedi’i hadeiladu ym 1904 mae’r Llyfrgell Carnegie draddodiadol wedi gwasanaethu sawl cenhedlaeth o drigolion Castell-nedd a’r cymunedau cyfagos, ac mae’n un o adeiladau mwyaf poblogaidd y dref. Ond wrth […]

Darllen Mwy

Mawrth 6, 2023

Buddsoddiad yn Llyfrgell Penygroes a Petha Penygroes

  Mae gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud i Lyfrgell Penygroes gan Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd i greu gofod atyniadol, cyfoes a chyfforddus i ddefnyddwyr, diolch i grant o £60,000 gan Gronfa Cyfalaf Trawsnewid Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Mae Llyfrgell Penygroes yn cael defnydd da gan drigolion y Dyffryn gyda mwy na 14,000 o fenthyciadau llyfrau yn […]

Darllen Mwy

Chwefror 28, 2023

Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

  Mae elusen Diwrnod y Llyfr yn cynnal ei dathliad blynyddol ddydd Iau, 2 Mawrth 2023 – diwrnod sydd wedi’i ddynodi’n arbennig i sicrhau bod pob plentyn yn gallu datblygu cariad at ddarllen. Bydd Diwrnod y Llyfr yn darparu nifer fawr o gyfleoedd i sicrhau bod teuluoedd a phlant yn cael nodi’r diwrnod mewn dulliau […]

Darllen Mwy

Chwefror 15, 2023

Llyfrgell Y Waun yn Dathlu ei Hanner Canmlwyddiant

  Agorwyd Llyfrgell Y Waun (Chirk) ar 17eg o Fai, 1973 gan Lyfrgellydd y Sir, E.R Luke, mewn adeilad pwrpasol newydd.  Mae’r Llyfrgell yn 2023 yn dathlu ei hanner canmlwyddiant, ac mae’r staff yn brysur yn cynllunio gweithgareddau arbennig i ddathlu twf a datblygiad y gwasanaeth.  Mae’r llyfrgell, sydd ar agor 21 awr yr wythnos […]

Darllen Mwy

Chwefror 3, 2023

Mae Bwrlwm y Rhigwm i Bawb wrth i Amser Rhigwm Mawr Cymru BookTrust Cymru ddychwelyd yn 2023

  Mae BookTrust Cymru, yr elusen ddarllen i blant, yn annog teuluoedd, ysgolion, a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru i ymuno ag amser Rhigwm Mawr Cymru fis Chwefror eleni. Bellach yn ei bumed flwyddyn, Amser Rhigwm Mawr Cymru yw’r wythnos o ddathliad cenedlaethol i rannu rhigymau, cerddi, a chaneuon dwyieithog gyda phlant yn y blynyddoedd […]

Darllen Mwy
Cookie Settings