Newyddion

Ionawr 13, 2022

Llyfr da yn cynnig gaeaf llawn lles mewn llyfrgelloedd cyhoeddus

  Annogir plant a phobl ifanc i enwebu llyfrau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well Heddiw, mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn ymuno â menter Gaeaf Llawn Lles Cymru trwy lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwahaniaeth sicr y gall darllen ei wneud i fywydau pobl ifanc a phwer llyfrgelloedd cyhoeddus i’w cefnogi. I ddathlu’r lansiad, mae plant a […]

Read more

Rhagfyr 8, 2021

Mynediad i Argraffiad Llyfrgell Ancestry o Bell yn Gorffen

Ym mis Mawrth 2020 bu’n rhaid i lyfrgelloedd ledled y byd gau eu drysau oherwydd y pandemig byd-eang. Gwnaeth ProQuest a Ancestry y penderfyniad digynsail i roi mynediad o bell dros dro i lyfrgelloedd cyhoeddus i Argraffiad Llyfrgell Ancestry i’r rhai a allai ddarparu dull dilysu diogel. Gwnaeth ProQuest a Ancestry y penderfyniad hwn er […]

Read more

Tachwedd 4, 2021

CILIP Cymru Wales yn cyhoeddi rhestr fer ac enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru

Dewiswyd rhaglen hyfforddi a datblygu Estyn Allan fel enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru CILIP Cymru Wales. Dyfarnwyd yr ail safle yn gydradd i Wasanaeth Llyfrgell Coleg Sir Gâr a Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu Grŵp Llandrillo Menai, a’r trydydd safle i grŵp EDI WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru). Datblygu gwytnwch mewn llyfrgelloedd […]

Read more

Hydref 11, 2021

Cystadleuaeth Dylunio Logo i Lyfrgelloedd yng Nghymru

Yn galw myfyrwyr Addysg Uwch yng Nghymru! Fe’ch gwahoddir i greu logo newydd ar gyfer brand ‘Llyfrgelloedd Cymru’, a fydd yn cyd-fynd â’r wefan sydd wedi’i  hail-ddylunio, ac yn adlewyrchu’r rôl hanfodol y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yn ein cymunedau. Mae gwefan llyfrgelloedd.cymru wedi’i chreu a’i dylunio fel rhan o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i […]

Read more

Hydref 4, 2021

Gweithredu a Newid Bywydau ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd 2021

Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn ddathliad wythnos gron o lyfrgelloedd poblogaidd y genedl, gyda’r ffocws yn 2021 ar gefnogi cymunedau gweithgar ac ymgysylltiedig a’r rôl ganolog y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yn eu cymuned fel sbardun ar gyfer cynhwysiant, cynaliadwyedd, symudedd cymdeithasol a chydlyniant cymunedol. Drwy gydol yr wythnos bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn gweithredu […]

Read more

Hydref 3, 2021

Cyfleuster Llyfrgell Newydd y Fenni yng Nghanol y Gymuned

Yn dilyn buddsoddiad o £2.5 miliwn, mae’r Fenni bellach yn elwa o gyfleuster Llyfrgell newydd sbon, sydd wedi’i leoli o fewn Neuadd y Dref restredig Graddfa II ar ei newydd wedd yng nghanol y dref farchnad brysur hon. Agorodd y llyfrgell newydd ei drysau ym mis Medi, ac mae wedi cael croeso cynnes gan aelodau […]

Read more

Medi 22, 2021

Llyfrgell Llanrwst yn Ailagor yng Nglasdir

Ydych chi’n barod ar gyfer eich antur ddiwylliannol nesaf? Yr wythnos hon, fe ailagorodd Llyfrgell Llanrwst yng Nghlasdir – gofod mawr, cyfeillgar i ddarllenwyr, gyda llyfrgell flaenllaw i blant wedi’i dylunio gan Opening the Book, arweinwyr byd-eang ym maes dylunio llyfrgelloedd cyhoeddus. Mae gan y llyfrgell amrywiaeth eang o lyfrau at ddant pawb, gyda hwb […]

Read more

Gorffennaf 12, 2021

Ewch yn Ferw Gwyllt dros Ddarllen yn Sialens Ddarllen yr Haf 2021!

Ewch yn ferw gwyllt dros ddarllen gydag Arwyr y Byd Gwyllt yn Sialens Ddarllen yr Haf 2021 – ar-lein neu yn eich llyfrgell leol! Lansiwyd Sialens Ddarllen yr Haf mewn llyfrgelloedd ledled Cymru a Lloegr ar 10 Gorffennaf 2021 (fe’i lansiwyd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ar 19 Mehefin) Y thema yw ‘Arwyr y […]

Read more

Mehefin 23, 2021

£1.1 miliwn ar gyfer Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru

Bydd wyth amgueddfa a llyfrgell yn elwa o gyllid o £1.1 miliwn drwy Grantiau Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru. Nod y cynllun yw cefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i adfywio cyfleusterau gan ganolbwyntio’n benodol ar ehangu mynediad, gweithio mewn partneriaeth a datblygu gwasanaethau cynaliadwy. Bydd pum llyfrgell yn cael eu moderneiddio gyda’r cyllid yn mynd […]

Read more
Cookie Settings