Newyddion

Ydych chi wedi cynllunio’r hyn y byddwch yn ei wylio ar y teledu dros y Nadolig?

Darllen Mwy

Llyfrgelloedd ac ysgolion ledled Cymru yn dod at ei gilydd i annog plant i ddarllen

Darllen Mwy

MYNEDIAD I’CH LLYFRGELL LLE BYNNAG RYDYCH CHI

Darllen Mwy

Teitlau newydd wedi’u hychwanegu at wasanaeth E-gronau AM DDIM Llyfrgelloedd Cymru

Darllen Mwy

Gwirfoddolwyr darllen ifanc yn derbyn tystysgrifau

Darllen Mwy

Baban newydd-eni yw aelod ieuenga Llyfrgell Llanelli

Darllen Mwy

Cwestiwn: Pa mor bell all tystysgrif Sialens Ddarllen yr Haf deithio?

Darllen Mwy

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Darllen Mwy

Cynlluniau ar gyfer cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan i wella gwasanaethau ac arbed arian

Darllen Mwy

Llyfrgell Blaenafon yn ail-agor mewn cartref newydd

Darllen Mwy