Newyddion

Mai 15, 2015

Awdur yn cipio Gwobr Tir na n-Og gyda’i gyfrol gyntaf

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2015 am y llyfr Saesneg gorau yw Giancarlo Gemin, o Gaerdydd, a hynny am ei gyfrol gyntaf, sef  Cowgirl. Mae’r wobr hon am lyfr i blant  – a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru gyda nawdd gan CILIP Cymru/Wales  – yn cydnabod y teitl Saesneg gorau ac iddo gefndir Cymreig. Mewn […]

Darllen Mwy

Ebrill 28, 2015

Library to become a hub of activity!

A north Pembrokeshire library is to get a dedicated Economic Hub. Pembrokeshire County Council has been awarded £40,000 funding from the Welsh Government towards setting up the initiative at Fishguard Library. The Hub will be a discrete area of the library where people can get online advice and information on financial matters such as job-seeking, […]

Darllen Mwy

Ebrill 24, 2015

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn dathlu Noson Lyfrau’r Byd yn Llyfrgell Wrecsam

Mae Noson Lyfrau’r Byd yn mynd ati’n flynyddol i ddathlu llyfrau a darllen ac mae’n cael ei chynnal ledled y byd ar ddydd Iau 23 Ebrill a bydd llawer o lyfrgelloedd ar hyd a lled Cymru a’r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan. Fel rhan o ?yl Eiriau gyntaf Wrecsam, mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal noson […]

Darllen Mwy

Ebrill 22, 2015

Llyfrgell Wrecsam yn dathlu Noson Lyfrau’r Byd

Mae Noson Lyfrau’r Byd yn mynd ati’n flynyddol i ddathlu darllen a llyfrau ac mae’n cael ei chynnal ledled y byd ar ddydd Iau 23 Ebrill. Bydd llyfrgelloedd ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan. Fel rhan o’r ?yl Eiriau, mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal noson o ddathliadau i hyrwyddo Noson Lyfrau’r […]

Darllen Mwy

Ebrill 17, 2015

£2.7 miliwn ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru

Bydd yr arian yn canolbwyntio’n bennaf ar gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd i gyflawni’r argymhellion a wnaed yn adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi, lle y cyflwynodd hi achos grymus dros gydweithio ar draws y sector er mwyn sicrhau bod diwylliant yn hygyrch i bawb.   Mae’r arian yn cynnwys £1 miliwn i […]

Darllen Mwy

Ebrill 16, 2015

Clasuron Cymreig

Beth yw clasur ? Oes gennych hoff lyfr yr ydych yn ystyried yn glasur? Os oes, mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr ar draws Cymru enwebu eu clasuron ar gyfer rhestr a fydd yn cael ei ddosbarthu i lyfrgelloedd , siopau llyfrau a cholegau i annog eraill eu darllen a’u mwynhau. Trefnir […]

Darllen Mwy

Menter siopa ar-lein newydd a lansiwyd gan Y Llinell Fusnes o Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam

Lansiwyd Wrecsam Rhithwir yn swyddogol Ddydd Llun y Pasg (6 Ebrill) sef cyrchfan siopa ar-lein Wrecsam: www.virtual-Wrecsam.co.uk Dechreuodd Llinellfusnes, sef gwasanaeth yn Llyfrgell Wrecsam weithio ar y cysyniad Wrecsam Rhithwir yn 2014, gyda’r bwriad o greu cynllun newydd a chyfleus i brynu’n lleol, er mwyn galluogi trigolion ynghyd â phobl sy’n byw y tu hwnt […]

Darllen Mwy

Ebrill 2, 2015

Gweithgareddau ffantastig y Pasg mewn Llyfrgelloedd ledled Cymru!

Mae yna bethau arbennig iawn yn digwydd mewn llyfrgelloedd ledled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg. Dyma restr o rai o’r digwyddiadau ffantastig, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gael mwy o wybodaeth:   Rhondda Cynon Taf – Ystafell E-Teens yn Llyfrgell Treorci, 11+ mlwydd oed Dydd Llun 6 Ebrill:             Skate 3 Tournament (11am – 12 hanner […]

Darllen Mwy

Mawrth 9, 2015

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd – fe ddechreuodd y prosiect ym mis Mawrth eleni gyda chwe awdurdod lleol yn treialu’r fenter a, diolch i arian Llywodraeth Cymru oddi wrth yr Adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fe’i rhoddwyd ar waith bellach mewn […]

Darllen Mwy
Cookie Settings