Newyddion

Chwefror 4, 2022

Rhigymau a caneuon yn cael sylw wrth i Amser Rhigwm Mawr Cymru ddychwelyd ar gyfer 2022

  Mae BookTrust Cymru, yr elusen ddarllen i blant, yn annog teuluoedd, ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru i ymuno yn Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ystod mis Chwefror. Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, mae Amser Rhigwm Mawr Cymru’n ddathliad cenedlaethol wythnos o hyd ar gyfer rhannu rhigymau, barddoniaeth a chaneuon dwyieithog â phlant […]

Darllen Mwy

Chwefror 3, 2022

Nodweddion Gwreiddiol wedi’u Hadfer yn Uwchraddiad Llyfrgell Penarth

Ailagorodd Llyfrgell Penarth ym mis Mai 2021 yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth. Wedi’i ariannu ar y cyd gan Gyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru, mae’r llawr gwaelod wedi’i ailaddurno yn cynnwys dodrefn newydd, desg ymholiadau, carped a silffoedd. Mae goleuadau LED wedi’u gosod drwy’r adeilad, sydd hefyd wedi gweld llawer o’i nodweddion yn cael eu […]

Darllen Mwy

Ionawr 26, 2022

Cyfrifiad 1921: ‘Mae’r hanes yma’n perthyn i ni i gyd’

Daeth Cyfrifiad Cymru a Lloegr 1921 yn fyw ar-lein am y tro cyntaf ar 6 Ionawr eleni. Mae’r datganiad yn diweddglo prosiect digido tair blynedd gan gwmni hanes teulu FindMyPast, ar ran UK National Archives. Gwelodd y prosiect 28,000 o gyfrolau rhwymiedig yn cael eu sganio a’u trawsgrifio, gyda cyfanswm o tua 18.2miliwn o dudalennau. […]

Darllen Mwy

Ionawr 17, 2022

Ystadegau’n datgelu cynnydd mawr yn y defnydd o Argraffiad Llyfrgell Ancestry yn 2021

Mae ystadegau Ancestry dros Gymru am y ddwy flynedd ddiwethaf yn datgelu poblogrwydd cynyddol ymchwilio hanes teulu wrth i filoedd o ddefnyddwyr dros Gymru fanteisio ar argaeledd o bell yr adnodd poblogaidd. Yn 2021, gwnaethpwyd 2,030,158 o chwiliadau mewn 86,512 o sesiynau gan ddefnyddwyr llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, o’i gymharu â 1,036,088 o chwiliadau mewn […]

Darllen Mwy

Ionawr 13, 2022

Llyfr da yn cynnig gaeaf llawn lles mewn llyfrgelloedd cyhoeddus

  Annogir plant a phobl ifanc i enwebu llyfrau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well Heddiw, mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn ymuno â menter Gaeaf Llawn Lles Cymru trwy lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwahaniaeth sicr y gall darllen ei wneud i fywydau pobl ifanc a phwer llyfrgelloedd cyhoeddus i’w cefnogi. I ddathlu’r lansiad, mae plant a […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 8, 2021

Mynediad i Argraffiad Llyfrgell Ancestry o Bell yn Gorffen

Ym mis Mawrth 2020 bu’n rhaid i lyfrgelloedd ledled y byd gau eu drysau oherwydd y pandemig byd-eang. Gwnaeth ProQuest a Ancestry y penderfyniad digynsail i roi mynediad o bell dros dro i lyfrgelloedd cyhoeddus i Argraffiad Llyfrgell Ancestry i’r rhai a allai ddarparu dull dilysu diogel. Gwnaeth ProQuest a Ancestry y penderfyniad hwn er […]

Darllen Mwy

Tachwedd 4, 2021

CILIP Cymru Wales yn cyhoeddi rhestr fer ac enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru

Dewiswyd rhaglen hyfforddi a datblygu Estyn Allan fel enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru CILIP Cymru Wales. Dyfarnwyd yr ail safle yn gydradd i Wasanaeth Llyfrgell Coleg Sir Gâr a Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu Grŵp Llandrillo Menai, a’r trydydd safle i grŵp EDI WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru). Datblygu gwytnwch mewn llyfrgelloedd […]

Darllen Mwy

Hydref 11, 2021

Cystadleuaeth Dylunio Logo i Lyfrgelloedd yng Nghymru

Yn galw myfyrwyr Addysg Uwch yng Nghymru! Fe’ch gwahoddir i greu logo newydd ar gyfer brand ‘Llyfrgelloedd Cymru’, a fydd yn cyd-fynd â’r wefan sydd wedi’i  hail-ddylunio, ac yn adlewyrchu’r rôl hanfodol y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yn ein cymunedau. Mae gwefan llyfrgelloedd.cymru wedi’i chreu a’i dylunio fel rhan o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i […]

Darllen Mwy

Hydref 4, 2021

Gweithredu a Newid Bywydau ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd 2021

Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn ddathliad wythnos gron o lyfrgelloedd poblogaidd y genedl, gyda’r ffocws yn 2021 ar gefnogi cymunedau gweithgar ac ymgysylltiedig a’r rôl ganolog y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yn eu cymuned fel sbardun ar gyfer cynhwysiant, cynaliadwyedd, symudedd cymdeithasol a chydlyniant cymunedol. Drwy gydol yr wythnos bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn gweithredu […]

Darllen Mwy
Cookie Settings