Tachwedd 25, 2021

Cathy Ace

Magwyd Cathy yn Abertawe, ac ymfudodd i Ganada yn 40 oed. Hi yw awdur arobryn y Cait Morgan Mysteries sy’n cynnwys ei Hathro troseddeg Cymraeg-Canadaidd, sydd bellach wedi’u dewis ar gyfer teledu. Mae hi hefyd yn ysgrifennu’r WISE Enquiries Agency Mysteries sy’n cynnwys pedwarawd o ymchwilwyr preifat benywaidd sy’n rhedeg eu busnes allan o blasdy yng Nghymru. […]

Darllen Mwy

Myfanwy Alexander

Magwyd Myfanwy Alexander yn Sir Drefaldwyn, ac ar ôl byw ym mhob cornel o Brydain dychwelodd i fagu chwech o ferched ger Llanfair Caereinion, Powys. Fel sgwennwr a darlledwr mae wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio a theledu, gan gynnwys nifer o raglenni comedi a dychan. Enillodd wobr Sony am y gyfres gomedi The LL […]

Darllen Mwy

Chris Lloyd

Dechreuodd gyrfa ysgrifennu Chris Lloyd yn creu llyfrau teithio am wahanol rannau o Sbaen a Ffrainc cyn iddo roi’r cynnig ar ysgrifennu ffuglen trosedd. Yn 2010, dyfarnwyd bwrsari Llenyddiaeth Cymru iddo, a ganiataodd iddo dreulio amser yng Nghatalonia yn ymchwilio i’r gyfres Elisenda Domènech, yn cynnwys swyddog yn heddlu datganoledig Catalwnia yn ninas hardd Girona.  […]

Darllen Mwy

Gwen Parrott

Ganwyd a magwyd Gwen yn Sir Benfro, ac erbyn hyn mae’n byw ym Mryste. Bu’n gweithio’n gyson trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ei gyrfa fel cyfieithydd yn golygu taw hi sy’n cyfieithu ei nofelau ei hun. Mae ei nofelau’n cynnwys dwy gyfres yn Sir Benfro – mae’r gyfres gyntaf wedi’i gosod yn 1947, ychydig ar […]

Darllen Mwy

Philip Gwynne Jones

Ganwyd Philip Gwynne Jones yn Ne Cymru, ac mae bellach yn byw yn Fenis. Ef yw awdur cyfres Nathan Sutherland, a osodwyd yn Fenis cyfoes, ac mae ei lyfrau wedi’u cyfieithu i Eidaleg, Almaeneg a Bwlgarian. Cyhoeddwyd y pumed llyfr yn y gyfres, The Venetian Legacy ym mis Ebrill 2021.  Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng […]

Darllen Mwy

Thorne Moore

Ganwyd Thorne Moore yn Luton, a mae’n byw erbyn hyn yn Sir Benfro. Mae’n ysgrifennu dirgelion seicolegol, neu “noir domestig”, gan archwilio’r rheswm dros droseddau a’u canlyniadau, yn hytrach na manylion y troseddau eu hunain. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, A Time For Silence, gan Honno yn 2012, a’i rhaghanes, The Covenant, yn 2020. Cyhoeddwyd Motherlove a The […]

Darllen Mwy

Rosie Claverton

  Magwyd Rosie Claverton yn Nyfnaint, a symudodd i Gaerdydd i astudio Meddygaeth ac fe mabwysiadodd Cymru fel ei chartref. Cyhoeddir ei chyfres droseddau yng Nghaerdydd The Amy Lane Mysteries gan Crime Scene Books. Rhwng ysgrifennu a meddygaeth, mae’n blogio am seiciatreg a seicoleg i awduron yn ei chyfres Freudian Script, gan argymell portreadau cywir a sensitif […]

Darllen Mwy

Leslie Scase

Leslie Scase yw awdur yr Inspector Chard Mysteries, Fortuna’s Deadly Shadow and Fatal Solution. Fe’i hysbrydolwyd i ysgrifennu Fortuna’s Deadly Shadow yn rhannol gan ei dad-cu Eidalaidd a ymsefydlodd yn Ne Cymru yn y 1890au. Mae Leslie hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer Rhwydwaith Darllenwyr Gorllewin Canolbarth Lloegr, gyda stori fer Death at the Water’s Edge a gyhoeddwyd fel rhan […]

Darllen Mwy

G.B. Williams

Mae nofelau G.B. Williams yn cynnwys The Locked Trilogy sef Locked Up (2016), Locked In (2018) and Locked Down (2019) ac yn fwy diweddar, The Chair (2020). Mae’r awdur hefyd wedi creu Blog Sgwennu Trosedd. Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac […]

Darllen Mwy
Cookie Settings